Version 3.9.8.36

admin Nyheter

Nu släpper vi version 3.9.8.36. Vill du ladda hem och testa den nya versionen så klicka här. Det är alltså fortsatt att betrakta som en test/beta-version. Det kommer alltså inte att ersätta det Hitta kursvinnare du har idag, utan du kan ha båda versioner installerade samtidigt. Den nya versionen innehåller:

  •  Program-uppstart: nytt uppstartsprogram med felhantering och versionshantering.
  • Signaler: bugfix av ett fel i version 3.9.8.35.
  • Ta, ritning: trendkanaler skapas nu enligt gamla HK.
  • Portfölj: bugfix inlåsning av vissa portföljer.