Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: Urval/Sök

WT-fliken

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

WT Versionens Urval/Sök
WT Versionen kommer med en egen Urval/Sök, denna Urval/Sök skiljer sig från den vanliga på så sätt att den bygger på en färdig process för att välja ut intressanta aktier att handla. Denna process består utav två delar, du kan välja att arbeta med dessa delar i kombination med varandra men delarna fungerar utmärkt för sig själva också.
 

WtFliken
 
 
Del 1 - Trendanalys
Den första delen, som innefattar flikarna Marknad, Sektor och Aktier, består av en process där vi tar fram intressanta aktier att handla med tanke på trenden, men det är inte enbart trenden i aktien utan vi tar även hänsyn till trenden i index och sektorer.

 

Vi börjar alltså analysen med ett fågelperspektiv marknaden och sen går vi djupare ner i vår analys genom att analysera sektorer och till sista aktier. Alla dessa tre flikar har samma utseende med följande kolumner:
 

Trendfas - Detta är vår trendfasindikator som visar hur trenden ser ut i en aktie med tanke på glidande medelvärden, lutningen på trenden mm.

 

Därefter följer fyra kolumner som mäter trendens lutning för fyra olika tidsperioder. Varje kolumn visar lutningen i form av grader, där höga värden betyder att trenden lutar kraftigt uppåt medans låga betyder att trenden lutar kraftigt nedåt.

 

Trendens lutning beräknas med hjälp av ett snittpris för varje dag som består av medelvärdet för stängning, högsta och lägsta kursen.
 

Lutning 1W - Trendens lutning den senaste veckan.

Lutning 1M - Trendens lutning den senaste månaden.

Lutning 3M - Trendens lutning de senaste tre månaderna.

Lutning 12M - Trendens lutning det senaste året.

 

Därefter fungerar det på följande sätt:
 

1. Marknad

I denna flik ser du ett antal olika index och hur dess trend ser ut. Härifrån kan du ta en ställning till vilken trend det är som råder just nu och vilka trender du ska leta efter i nästa steg som är Sektorer.
 

2. Sektorer

Här kommer du se de olika sektorernas trend, detta är inte Nasdaqs sektorer utan sektorer som vi själva byggt, med tanke på hur indexen såg ut kan du här välja ut sektorer som ser intressanta ut med tanke på dess trend. När du valt vilken / vilka sektorer du tycker ser intressanta ut kan du gå vidare till steg 3, Aktier.
 

3. Aktier

I denna flik kommer du kunna välja den sektor du tyckte såg intressant ut och se varje individuell akties trend. Om du hittar en aktie som du tycker ser intressant ut kan du välja att analysera aktien direkt i grafen eller lägga till aktien i en bevakningslista och gå vidare till den andra delen i WT Versionens - Urval/Sök.
 

Del 2 - Utseendeanalys

I denna del kan du välja att jobba med de aktier som du valt ut i del 1 men du kan även starta om analysen här. Du börjar Utseendeanalysen ifrån fliken Trend eller Jämviktspendling. Dessa två flikar skiljer sig lite åt med tanke på att vill fokusera på andra saker beroende på om en aktie trendar eller jämviktspendlar. I fliken Trend finns det följande kolumner:

 

Trendfas - Detta är vår trendfasindikator som visar hur trenden ser ut i en aktie med tanke på glidande medelvärden, lutningen på trenden mm.

Topp% - Visar avståndet i % till senaste signifikanta topp.

Botten% - Visar avståndet i % till senaste signifikanta botten.

Cykelindikatorn - En indikator som visar jämviktspendling där låga värden innebär en jämviktspendling neråt och höga motsatsen.

Support - Visar avståndet i % till närmsta stöd, de olika stöden kommer du hitta i fliken “Support”.

Motstånd -  Visar avståndet i % till närmsta motstånd, de olika motstånden kommer du hitta i fliken “Motstånd”.

Divergenser - Visar om det finns en divergens i aktien just nu, denna kolumn visar både negativa och positiva divergenser. En 1:a betyder att vi har en positiv divergens mellan pris och en indikator, en 2:a innebär att det finns två osv. Negativa siffror innebär negativa divergenser. Vilka divergenser kolumnen utgår ifrån finner du i fliken “Divergenser”.

Formationer+ - I denna flik kommer du kunna se om det finns en positiv candlesticks formation. Om det endast finns en kommer namnet på formationen att visas, finns det flera kommer antalet formationer istället att visas. Du finner vilka formationer som är på plats i fliken “Formationer+”.

Formationer- - I denna flik kommer du kunna se om det finns en negativ candlesticks formation. Om det endast finns en kommer namnet på formationen att visas, finns det flera kommer antalet formationer istället att visas. Du finner vilka formationer som är på plats i fliken “Formationer-”.

 

I fliken Jämviktspendling finner du följande kolumner:

 

Trendfas - Detta är vår trendfasindikator som visar hur trenden ser ut i en aktie med tanke på glidande medelvärden, lutningen på trenden mm.

High% - Visar avståndet i % till högsta nivån för området där aktien har jämviktspendlat.

Botten% - Visar avståndet i % till lägsta nivån för området där aktien har jämviktspendlat.

Cykelindikatorn - En indikator som visar jämviktspendling där låga värden innebär en jämviktspendling neråt och höga motsatsen.

Support - Visar avståndet i % till närmsta stöd, de olika stöden kommer du hitta i fliken “Support”.

Motstånd -  Visar avståndet i % till närmsta motstånd, de olika motstånden kommer du hitta i fliken “Motstånd”.

Divergenser - Visar om det finns en divergens i aktien just nu, denna kolumn visar både negativa och positiva divergenser. En 1:a betyder att vi har en positiv divergens mellan pris och en indikator, en 2:a innebär att det finns två osv. Negativa siffror innebär negativa divergenser. Vilka divergenser kolumnen utgår ifrån finner du i fliken “Divergenser”.

Formationer+ - I denna flik kommer du kunna se om det finns en positiv candlesticks formation. Om det endast finns en kommer namnet på formationen att visas, finns det flera kommer antalet formationer istället att visas. Du finner vilka formationer som är på plats i fliken “Formationer+”.

Formationer- - I denna flik kommer du kunna se om det finns en negativ candlesticks formation. Om det endast finns en kommer namnet på formationen att visas, finns det flera kommer antalet formationer istället att visas. Du finner vilka formationer som är på plats i fliken “Formationer-”.

 

Processen går alltså ut på att i dessa två flikar väljer du aktier som antingen trendar eller jämviktspendlar. Därefter kommer du få fram intressant information i de olika kolumnerna. Varje kolumn har en egen flik som du kan gå in i och få ännu mer information. Om vi t.ex. tar Support så får du i Trend fliken endast information om hur långt det är i % till närmsta stöd. Om du vill få reda på vilket stöd det är och var andra stödnivåer finns får du in i fliken Support där du kommer att få mer information.

 

Till sist finns det en flik vid namn “Säsong/Mönster”, i denna flik finns det kolumner med vad vi tycker är intressanta indikatorer, det finns följande kolumner:

 

NDF:Hitratio - Next Day Forecast är en indikator som visar sannolikheten för att en aktie ska gå upp med tanke på utseendet i aktien just nu. Om du vill veta mer om indikatorn finner du mer information under Teknisk Analys -> Indikatorbibliotek.

NDF:Trades - Visar hur många gånger utseendet som NDF beräknas på har uppstått tidigare i aktien.

CC - Hur många dagar i rad aktien stängt i de övre eller undre 50% av candlesticket.

CS - Hur många dagar i rad aktien gått upp eller ner.

WCC - Hur många veckor i rad aktien stängt i de övre eller undre 50% av candlesticket.

WCS - Hur många veckor i rad aktien gått upp eller ner.

%Fib - Visar vid vilken nivå aktien ligger just nu i en Fibonacci utritning, mer information Teknisk Analys -> Indikatorbibliotek.

Trend% - Om det finns en trendkanal visar denna indikator var i relation till taket och golvet i trendkanalen som aktien befinner sig.

Triangle% - Om det finns en triangelformation visar denna indikator var i relation till taket och golvet i formationen som aktien befinner sig.