Makro & USA-data

Makro & USA-data

I Hitta kursvinnare ingår även Makro- och USA-data. Sådan data går att köpa till här: https://www.hittakursvinnare.se/bestall/

 

Makrodata
Arbetslöshet i Sverige (historik till 2005), BNP (1980), Bolåneräntor till Hushåll (2005), Bytesbalans (1982), Fastighetsprisindex småhus, per region (1982), Fordonsregistreringar (1977), Industrilager (2005), Kapacitetsutnyttjande i Industrin (2005), KPI (1914), Medelinkomst (1991), PPI (1990), Sveriges statsskuld (1970), Utlåningsräntor bostadslån (2005), Utlåningsräntor konsumtionslån (2005)
Fler kan tillkomma på förfrågan.

 

USA-kursdata:
Nasdaq-börsen (ca 150 aktier)
New York Stock Exchange / Nyse (ca 430 aktier)
Slutkursdata visas efter börsens stängning, med historik tillbaka till 1980.
Kortare fördröjning (kursdata under dagen) kan tillkomma.