Urval/sök: Nyckeltal

Hitta kursvinnare innehåller ett flertal funktioner som hjälper dig med att hitta intressanta bolag för vidare analys, få översikt över dagens handel osv.
Urval/sök-modulen hjälper dig att välja ut bolag som är lämpliga att analysera. Du får nyckeltal och viktiga datum för börsens samtliga bolag.
Dessutom kan du sortera eller söka på vilket nyckeltal du vill, du kan även sortera efter programmets tekniska indikatorer och formationer. Totalt finns ca 35 fundamentala nyckeltal i Hitta kursvinnare Pro.

Urval/sök: Signaler

Signallistan visar dig alla just nu aktuella köp- och säljsignaler sammanställt i en enda lista, för samtliga aktier.

Signalerna beräknas enligt de matematiska modeller som är inställda för respektive tekniska analysmodell.

Ranking

Rankingmodulen kan du använda för att hitta aktier som överpresterar absolut (jämfört med sig själv) eller relativt (jämfört med exempelvis ett index) och som därmed är intressanta köpkandidater.

Programmodulen består av ett valt antal kolumner som visar en vald utveckling under en vald period.