Portföljhantering

I Hitta kursvinnare finns verktyget Portföljhanteraren som hjälper dig att administrera din portfölj. Här kan du enkelt samla dina värdepapper och transaktioner. Därefter följa portföljens utveckling och avkastning.
En portföljs utveckling kan jämföras med exempelvis OMXS30.

Import/export-funktioner

Möjlighet att importera/exportera din portfölj. Import av historiska transaktioner kan göras från t ex Nordnet, Skandia, Avanza, AktieInvest m fl, samt Excel och andra program.

Lista innehav

Lista dina innehav för att se alla transaktioner, realisationer, resultat per papper m.m.

Transaktioner

Hitta kursvinnare kan hantera de flesta typer av transaktioner och händelser: split, nyemissioner, gåvor m.m. Totalt 20 olika typer av händelser.

Historiska innehav

En unik funktion är möjligheten att visa innehavet i portföljen för alla historiska datum, med värde och portföljandel för respektive aktie för varje datum.

Värdepapperstyp

Förutom börsnoterade aktier kan Hitta kursvinnare även hantera många andra värdepapperstyper. Exempelvis onoterade aktier, fonder, obligationer, optioner, CFD m.m. Totalt 16 värdepapperstyper.