Script & strategier

HkScript

I Hitta kursvinnare är det möjligt att skapa egna tekniska indikatorer. Det gör du genom att använda ett enkelt skriptspråk som heter HkScript-language. Detta fungerar som en enkel, men samtidigt kraftfull, form av programmering som låter dig använda en mängd olika funktioner.
Med hjälp av skriptspråket kan du i princip bearbeta kursdatan hur som helst. Du kan också utgå från programmets redan förprogrammerade indikatorer, något som kan vara smidigt ifall du bara vill göra en variant av en vanlig indikator.

Strategier

I Hitta kursvinnare kan du arbeta med strategier och signaler. De här används i flera olika av programmet moduler.
  • En signal består av villkor som bestämmer när signal ska ges för KÖP respektive SÄLJ.
  • En strategi består av köp/säljsignaler i kombination med Entryregler och Exitregler, detta används när du vill genomföra strategitest(backtest). Entryregler gäller hur man tar position vid signal. Exitregler gäller för när man går ur position.