TA-indikatorer mm

Lista TA-indikatorer

Den tekniska analysen kompletteras med TA-indikatorer. Indikatorerna är framtagna för att visa signifikanta händelser och samband. Indikatorerna delas vanligen in i två kategorier, trendföljande indikatorer och momentum-indikatorer.
I Hitta kursvinnare finns totalt ett hundratal tekniska indikatorer (färre i Hitta kursvinnare i Bas).

Användning av TA-indikatorer

Trendföljande indikatorer används för att definiera trenden. Det vanligaste exemplet på en trendföljande indikator är så kallade glidande medelvärden. Det innebär helt enkelt att en aktie- eller indexkurva jämnas ut genom att man för varje period/tidsenhet räknar fram ett medelvärde från de senaste x dagarnas stängningskurs. Med hjälp av två sådana glidande medelvärden kan du se när en kort trend bryter mot en lång trend, och det kan indikera på att det är dags att köpa eller sälja.

Varje aktie pendlar normalt upp och ned jämfört med sin jämviktskurva. När aktiens värde är långt ifrån sin jämviktskurva är den antingen överköpt eller översåld, och en rekyl är att vänta inom kort. Med hjälp av momentum-indikatorer kan man hitta de här tillfällena.
Den vanligaste momentum-indikatorn heter Relative Strength Index (RSI). RSI ger ett värde som baseras på hur många perioder en aktie har ökat/sjunkit i värde under en vanligtvis 14 perioder.