Hjälpmanual

Guestthird_post

Hitta kursvinnare innehåller flera olika moduler (t ex TA, FA, Stockscreener osv). I hjälpmanualen hittar du allt du behöver för att lära dig använda programmet, med beskrivning av de olika modulerna och hur du kan arbeta med programmet.