Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: Fundamental Analys > Aktiespararnas Aktieanalys

Steg 1 Historisk försäljningsutveckling

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

Det första du börjar med när du har valt vilket bolag som du vill analysera är att titta på den historiska utvecklingen. Med stöd av den historiska datan gör du en prognos för de närmaste fem åren. Därmed kan du göra en bättre värdering av aktien.

 

I steg 1 tittar du på den historiska försäljningsutvecklingen. Du kan välja att se långt som tio år tillbaka i tiden, men vanligtvis kan man nöja sig med de senaste sex åren eftersom den närmaste dåtiden är mest intressant. Vill du se längre tillbaka i tiden så ställer du in det under Verktyg -> Inställningar -> Fa. Det som är viktigast här är att se ifall försäljningen ökar. Om tillväxten varit likartad de senaste åren kan man rimligen tro att den kommer fortsätta vara så även framöver. Ett bolag men sjunkande försäljning kommer högst sannolikt inte redovisa några stigande vinster på sikt, och dessa bolag är oftast inte värda att analysera annat än i samband med lågkonjunkturer.

 

Diagrammet visar försäljningen uttryckt per aktie för föregående år, till och med senaste bokslutet. Försäljningen redovisas i Mnkr exklusive moms. Det är inte så vanligt att man mäter ett bolags försäljning per aktie. Eftersom programmet i de efterföljande stegen visar företagets olika mått per aktie så använder vi det även här för att få en röd tråd. Som amatöranalytiker är det ofta svårt att få grepp om antalet aktier i ett bolag, eftersom nyemissioner, teckningsoptioner och annat kan påverka siffran. Därför är det en stor fördel att programmet räknar fram alla nyckeltal per aktie på ett enhetligt sätt.

 

Klicka på bilden för att visa större version

Klicka på bilden för att visa större version

I bilden ovan ser du att försäljningen från 2014 till 2015 ökat från 151 till 181 miljarder kronor. Det är en ökning med 19,4%. Försäljningen motsvarar mätt per aktie 91,49 kronor per aktie år 2014 och 109,28 kronor per aktie år 2015. Försäljningen för bokslutsåret (!) 2020 kommer att vara 176,22 kronor per aktie om trenden håller i sig (siffran står längst upp till höger i bilden).

 

Om det finns extremår som avviker kraftigt upp eller ner så kan du ta bort dem genom att klicka i rutan till vänster om årtalet, så att rutan är tom. Det kan du använda om det finns jämförelsestörande poster i bokslutet, t ex att bolaget sålt fastigheter eller knoppat av dotterbolag. Samma sak gäller i alla steg av guiden.

 

Programmet beräknar också en trendlinje (10,0%) åt dig med vars hjälp vi får en prognos för de kommande åren. Trendlinjen är beräknad med hjälp av en väletablerad statistisk metod som kallas för linjär regression. Det är en metod för att skapa linje genom ett antal punkter så att linjen hamnar så nära punkterna som möjligt. Trendlinjen bortser från de eventuella extremår som du har valt bort.

 

Snittillväxten (historiskt 11,4% per år) är beräknad på ett mer rättframt sätt, som inte tar hänsyn till extremår du har valt bort. Värdet (11,4%) är istället beräknat utifrån enbart första och sista årets värden. Så här:

68 400 Mkr * 1,114^9 ≈ 180 861 Mkr.

Alternativ i Hitta kursvinnare pro

Använder du Hitta kursvinnare pro kan du välja att visa kvartalsdata (baserat på siffran för rullande 12 månader) på vinst och försäljning. De kan du ha nytta av om en stor del av året passerat utan att årsbokslutet är klart. Då kan du vid behov justera din analys utifrån hur de senaste kvartalen varit. Programmet räknar aldrig med kvartalsdata, utan enbart med årsboksluten.

 

Aktiespararnas FA - Steg 1 - Alt för Pro-versionen

Klicka på Nästa för att komma vidare till steg 2 där vi ska titta på den historiska vinstutvecklingen.