Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: HkScript

Parametrar

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

I det här avsnittet beskriver vi hur du kan använda dig av parametrar i skriptspråket. De flesta indikatorer innehåller parametrar, som anger exempelvis hur många tidsenheter/perioder indikatorn beräknas på. Kort period, MA1, är exempelvis ett glidande medelvärde av de senaste 20 tidsenheterna/perioderna. För indikatorn MA1 är parametern alltså förinställd till 20.

 

Om man i skriptspråket inte definierar en egen parameter så kommer de parametrar som är satta i inställningarna för TA-indikatorerna att gälla. Titta i Indikatorbiblioteket för att se vilka parametrar som finns, och vilka standardinställningar som gäller, för den indikator du är intresserad av. 

 

Fördelen men att sätta parametrarna specifikt i skriptet är att de då blir oberoende av andra ändringar av parameterinställningarna i Hitta kursvinnare. Du kan exempelvis ange att i ditt egna skript ska MA1 beräknas på 25 tidsenheter, även om MA1 i resten av programmet använder standardinställningen 20 tidsenheter.

 

Lägg till parameter

I de flesta indikatorer används flera inparametrar. Ifall du vill använda flera inparametrar så klicka på Lägg till inparameter ovanför rutan Inparametrar. I rutan anger du typ (heltal eller decimaltal), ett värde, samt en beskrivning. Det är viktigt att vara uppmärksam på att ifall du inte anger att det är ett decimaltal kommer parametern att avrundas.

 

I koden skriver du sedan exempelvis: plot1[0] = MA1(p1)[0];

 

Du kan nu ändra inställningar för parameter i skriptet utan att det påverkar MA1-inställningarna i övrigt.

 

Klicka på nästa för att steg för steg gå igenom hur man skapar en enkel indikator.