Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: Teknisk Analys > Indikatorbibliotek

Introduktion

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

Teknisk analys bygger på att du bearbetar kursdatan, byggstenarna i din bearbetning är indikatorer. Att läsa om de olika indikatorerna är också ett bra sätt att lära sig mer om teknisk analys, eftersom indikatorerna är framtagna just för att visa viktiga saker och samband. Indikatorerna delas vanligen in i två kategorier, trendföljande indikatorer och momentum-indikatorer.

 

I Hitta kursvinnare finns totalt ett sjuttiotal tekniska indikatorer (färre i Hitta kursvinnare i Bas). Information om varje indikator finns beskrivet i detta avsnitt.

 

Indikatorinställningar

För allmänna inställningar kring indikatorer välj meny Verktyg -> Inställningar -> Ta -> Inställningar.

Klicka på den parametersiffra du vill ändra, och ange en ny.

Obs! Det är enklare göra detta direkt i diagrammet. Högerklicka i kursdiagram eller indikatordiagram och välj inställningar. För indikatorer finns även ett snabbval som en verktygsknapp uppe till höger i diagrammet.

Se även utförligare beskrivning här: Färger och inställningar

 

Lägga till en indikator i diagrammet
Indikator läggs till antingen genom att högerklicka diagrammet och välja bland "Indikatorer", eller enklare genom att välja i indikatorknappraden till höger om diagrammet, t ex "MA1" m fl.
 
Välja vilka indikatorer som ska visas i indikatorknappraden

För att ställa in vilka indikatorer som ska visas i knappraden välj meny Verktyg -> Inställningar -> Ta -> Indikatorer.

Kryssa sen för de indikatorer som du vill ska visas i indikatorknappraden.

Se även utförligare beskrivning här: Färger och inställningar
 

Användning av tekniska indikatorer
Trendföljande indikatorer används för att definiera trenden. Det vanligaste exemplet på en trendföljande indikator är så kallade glidande medelvärden. Det innebär helt enkelt att en aktie- eller indexkurva jämnas ut genom att man för varje period/tidsenhet räknar fram ett medelvärde från de senaste x dagarnas stängningskurs. Med hjälp av två sådana glidande medelvärden kan du exempelvis se när en kort trend bryter mot en lång trend, något som kan vara ett tecken på att det är dags att köpa eller sälja.

 

Varje aktie pendlar normalt upp och ned jämfört med sin jämviktskurva. När aktiens värde är långt ifrån sin jämviktskurva är den antingen överköpt eller översåld, och en rekyl är att vänta inom kort. Med hjälp av momentum-indikatorer kan man hitta de här tillfällena.
Den vanligaste momentum-indikatorn heter Relative Strength Index (RSI). RSI ger ett värde som baseras på hur många perioder en aktie har ökat/sjunkit i värde under en vanligtvis 14 perioder.

 

På hemsidan http://tadoc.org/ finns det mycket information om olika tekniska indikatorer. Det kan vara en bra resurs ifall du vill ha mer detaljerad information om någon indikator.
 

Testa indikatorers nytta och hur de kan användas

Du kan testa indikatorers nytta genom att skapa strategier och signaler. Läs mer under rubriken Introduktion till strategier och signaler.
 

Lista indikatorer i Bas

Medelvärden (Ma 1-5 m.fl. Totalt 11 st.)

Accumulation/Distribution (A/D)

Average Directional Index (ADX)

Bollinger Band (BOL)

Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

Momentum (Mom)

Money Flow Index (MFI)

On Balance Volume (OBV)

Parabolic SAR (PSAR)

Price Channel (PCh)

Percentage Price Oscillator (%PO)

Rate of Change (RoC)

Relative strength comparative (RS)

Relative Strength Index (RSI)

Stochastic Fast (StoF)

Stochastic Slow (StoS)

Stochastic RSI (StochRSI)

Typical Price MA (TpMA)

Volume (VOL)


 

Lista indikatorer som tillkommer i Pro och Pro Plus

Aroon Up/Down (Aroon)

Average True Range (ATR)

Average True Range trailing stop (ATRts)

Bar range (Bar)

Betavärde (Beta)

Bollinger Band Width (BBW)

Bollinger % B (BBB)

BB Trend (BBT)

BT-kanalen (BT-K)

Chaikin Money Flow (CMF)

Chaikin Oscillator (COsc)

Close Location Value (CLV)

Commodity Channel Index (CCI)

Connors RSI (CRSI)

Correlation (Corr)

Detrended Price Oscillator (DPO)

Ease of Movement (EoM)

Envelopes (Env)

Fearzone (Fzone)

FishNet®

Get-indikatorer (getTime, getDate)

High/Low MA-Channel (HLCh)

Ichimoku Clouds (IchCl)

Intraday Intensity % (Inty)

Keltner Channel (Kelt)

Max in period (MaxP)

Min in period (MinP)

Negative Volume Index (NVI)

Positive Volume Index (PVI)

Price Volume Trend (PVT)

% of bar complete (%Bar)

Percentage Volume Oscillator (%VO)

Percent trailing stop (%st)

Performance (Perf)

Pivot Points (PP)

Squeeze Indicator (Sqz0)

Squeeze Momentum (SqzMom)

TRIX (TRIX)

Typical price (Tp)

Ultimate Oscillator (UO)

Volatility % (Vty%)

Volume weighted average price bands (VWAP)

William's %R (WilR)

William's VIX fix index (WVIX)