Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: HkScript > Referensbibliotek

tradeDaysPassedInMonth

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

Namn

tradeDaysPassedInMonth()

Beskrivning

Antal passerade dagar i månaden, exklusive lördagar och söndagar. Tar ej hänsyn till övriga stängda handelsdagar.

Returnerar

Returnerar ett numeriskt värde 1-23.

Exempel

plot1[0] = Time.tradeDaysPassedInMonth()