Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: Strategier och signaler

Introduktion till strategier och signaler

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

I Hitta kursvinnare kan du arbeta med strategier och signaler. De här används i flera olika av programmet moduler.

 

En signal består av villkor som bestämmer när signal ska ges för KÖP respektive SÄLJ.

 

En strategi består av köp/säljsignaler i kombination med Entryregler och Exitregler, detta används när du vill genomföra vinsttest. Entryregler gäller hur man tar position vid signal. Exitregler gäller för när man går ur position.

 

Förinställda och egna signaler

Den kanske mest använda modellen för tekniska köp- och säljsignaler är glidande medelvärden. När ett glidande medelvärde (normalt 20 dagar i kort trend) skär upp genom ett längre (normalt 50 dagar i kort trend så indikerar det Köp, motsatsen blir Sälj. För lång trend används normalt glidande medelvärden på 50 respektive 200 dagar. Läs mer om glidande medelvärden under kapitlet om indikatorn för glidande medelvärden under avdelningen för teknisk analys.

 

I programmets inställningar, under Signaler & strategier, skapar du själv signaler enligt vissa kriterier. Du kan läsa mer om hur man skapar egna signaler här.