Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: Installation

Installation sammanfattning

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

PC / Windows

Hitta kursvinnare är ett program som är utvecklat för Windows. Ifall du är en van användare av Windows så kommer du känna igen installationsprocessen ifrån andra program. Läs mer om att installera Hitta kursvinnare i Windows.  

 

Mac

Vi har tagit fram en version för dig med Mac-dator. Denna version bygger på Wine som skapar en bra Windows-lik miljö för programmet vilket underlättar din installation och användande av Hitta kursvinnare på Mac. Läs mer om att installera Hitta kursvinnare för Mac.
Hitta kursvinnare blir inte exakt som i PC / Windows. (t ex kan skrollning i diagrammen bli långsammare). För en mer perfekt lösning för Mac se verktyget "Parallels", enligt länkar längre ned på denna sida.

 

Linux

Beroende på vad det är för version av Linux du har så finns det olika lösningar. Men det är svårt att få Windowsprogram att funka bra på Linux, vi har inga särskilda rekommendationer.

 

Surfplattor, iPad, Chrome mm

För att Hitta kursvinnare ska fungera måste surfplattan använda Windows som operativsystem.
 

För övriga surfplattor, såsom Android, iPad m fl, så finns idag inga lösningar som är helt tillfredsställande. Precis som för Mac-datorer finns det program som på olika sätt försöker lösa detta genom olika metoder. Ett vanligt sätt är att man kan fjärrstyra sin dator via sin surfplatta, och på så sätt köra Hitta kursvinnare på sin surfplatta. Titta på tillverkarnas sidor för se ifall du hittar något som passar dig.

 

Exempel på tillverkare:

https://www.parallels.com/

https://www.vmware.com/

https://www.splashtop.com/