Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: Portfölj

Split med inlösen och andra exempel

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

Vissa händelser kräver att man gör flera steg och kan vara svåra att veta hur man ska hantera i programmet. Nedan har vi sammanställt ett antal exempel på några vanliga fall som kan vara besvärliga.

Tips!

Det finns en Exempelportfölj i programmet, med Tele 2:s split + inlösen (från maj 2013). Välj länken "öppna Exempel" i fönstret "Lägg till transaktion", för VP-typ Split eller Avskilj inlösenaktie.

 
Exempel: Split med inlösen

Det händer att företag delar ut pengar till sina ägare genom en split med inlösenaktie. Det innebär att aktien delas upp i två eller flera delar, varav en del är en så kallad inlösenaktie som ett fastställt datum kommer att lösas in till ett visst pris. I Hitta kursvinnare så hanterar du det så här:

1. Först så läggs själva spliten till, i det här steget så skapar du (ev.) nya aktier av den aktuella typen, ex Tele2 B.

Portfölj - Split med inlösen 1
 

OBS! Villkor: I vanliga fall beskrivs, av bolagen eller i pressmeddelande, split med inlösen så här:
"Villkor 2:1, varav en är inlösenaktie". Detta är inte samma villkor som det som efterfrågas i Lägg till transaktion Split i Hitta kursvinnare. Villkoret måste nämligen stämma överens med hur aktiens antal aktier förändras, med ev. korrigering av kursdatans historiska utveckling. Ifall villkoret är 2:1 varav 1 en är inlösenaktie, så ska du i den här rutan ange villkor 1:1. Det första ledet (2:) ska alltså minskas med andel inlösenaktier (1:).
Detta beror på att antalet aktier i bolaget ju förblir detsamma efter avskiljning av de här till antalet lika delarna inlösenaktier, och ingen historik i kursdata ska då heller korrigeras på grund av ett ökat antal aktier.
 

Således ifall "Villkor 3:1, varav en är inlösenaktie" så minska 3 med 1, och lägg till Transaktion Split 2:1.
På samma sätt ifall "Villkor 5:1, varav två inlösenaktier" läggs det till med Transaktion Split 3:1 o.s.v. (i detta fall 5 minus 2 = 3:1)

 
Antal +/-: Ange hur många nya aktier som skapas
Om villkoret är 3:1, varav en inlösenaktie så skapas lika många nya som det tidigare fanns.
Om villkoret är 2:1, varav en inlösenaktie såsom i fallet ovan med Tele 2 så skapas inga nya aktier alls, värdet kan alltså sättas till noll.
 

2. Nästa steg är att avskilja inlösenaktierna från den gamla aktien. Du skapar alltså inlösenaktierna.

Portfölj - Split med inlösen 2

Namn: Välj namn på inlösenaktie, klicka på "..." och skriv in, vanligt är att lägga till IL på slutet.

Antal IL: Fyll antalet inlösenaktier du erhållit. Ifall villkoret är 2:1 varav en inlösenaktie så får du en inlösenaktie för varje sedan tidigare ägd aktie.

Ansk.(%): Här anger du den procenten av anskaffningsutgiften som Skatteverket anger. Detta publiceras i Skatteverkets allmänna råd och vanligtvis även på bolagets hemsida. Det kan dock ske med viss fördröjning.

Ansk.(kr): Fylls i automatiskt när du har angett procentuella värdet.

 

3. Ifall du löser in inlösenaktier så väljer du händelse Inlösen, och VP-typ Inlösenaktie. Fyll i hur många du löser in och hur mycket du fått för varje.

Portfölj - Split med inlösen 3

 

4. Klar. Om allt gått bra.

 

Exempel: Köp av utländsk aktie

Det går bra att lägga till alla typer av värdepapper i portföljen (även om det ju inte finns automatik i uppdatering av kurs på alla världens värdepapper)

 
För att lägga till Köp av en utländsk aktie, gör så här:
 
Välj i portföljdelen:
1) Lägg till transaktion.
2) Välj Köp och VP-typ Utländsk aktie.
3) Till höger om Namn, klicka knappen "..."
4) Nu öppnas fönster med listan "egna skapade värdepapper". Välj Skapa nytt.
5) Här kan du nu fylla i Namn, bransch o.s.v för det nya värdepappret. Klicka sen OK. (låt Utländsk aktie stå kvar ifall detta avses)
6) Listan nu uppdaterad, välj Stäng.
7) I Dropplistan vid Namn, när utländsk aktie är vald, ska nu den nya aktien kunna väljas.

 

Ifall du manuellt vill ange en aktuell kurs på aktien, så högerklicka den i Innehavslistan och välj Ange kurs.