Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: Teknisk Analys

Larma för kurs, indikator eller signal

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

Ibland vill du få reda direkt på när en aktie når en önskad prisnivå, en indikator når ett visst värde eller en signal slår om. För att du ska slippa övervaka hela tiden finns det en funktion i Hitta kursvinnare som gör att du får ett larm när något inträffar. Du kan skapa så kallade "kurslarm". Läs mer här.