Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: Urval/Sök

Lista nyckeltal

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

Nedan beskrivs de nyckeltal som finns i Hitta kursvinnare.

 

Lista nyckeltal:

Nyckeltal

Förklaring

Kurs

Senaste slutkurs.

Börsvärde

Börsvärde beräknat på senaste slutkurs och aktuellt antal aktier.

P/e-tal

Aktuell kurs dividerat med senaste bokslutets vinst per aktie efter skatt.

P/e 12 mån

Aktuell kurs dividerat med summan av fyra senaste kvartalens vinst per aktie efter skatt.

P/s-tal

Aktuell börskurs dividerat med senaste bokslutets försäljning per aktie (d.v.s.. hur mycket börsen värderar varje försäljningskrona till).

P/s 12 mån

Aktuell kurs dividerat med summan av fyra senaste kvartalens försäljning per aktie efter skatt.

Vinstmarginal

Vinst före skatt dividerat med försäljningen, samtliga från senaste bokslut (resultat efter finansnetto i procent av årets försäljning, pretax profit margin eller EBT margin).

Räntabilitet

Avkastning på eget kapital. Företagets vinst dividerat med eget kapital.

Kurstillväxt 5 år

Genomsnittlig kurstillväxt per år de senaste fem åren. Exempel: Om kursen vid bokslutet för fem år sedan var 100 och vid det senaste bokslutet var 200 är kurstillväxten 15%, beräknat så här (något avrundat):

 

100 kr * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 *1,15 = 200 kr

Försäljningstillväxt 5 år

Genomsnittlig försäljningstillväxt per år de senaste fem åren. Exempel: Om försäljningen vid bokslutet för fem år sedan var 1 200 Mnkr och vid det senaste bokslutet var 2 400 Mnkr är försäljningstillväxten 15%, beräknat så här (något avrundat):

 

1200 Mnkr * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 *1,15 = 2400 Mnkr

Vinsttillväxt 5 år

Genomsnittlig vinsttillväxt per år de senaste fem åren. Exempel: Om vinsten vid bokslutet för fem år sedan var 200 Mnkr och vid det senaste bokslutet var 400 Mnkr är vinsttillväxten 15%, beräknat så här (något avrundat):

 

200 Mnkr * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 *1,15 = 400 Mnkr

Utdelningstillväxt 5 år

Genomsnittlig tillväxt i utdelningen per år de senaste fem åren. Exempel: Om utdelningen vid bokslutet för fem år sedan var 200 Mnkr och vid det senaste bokslutet var 400 Mnkr är utdelningstillväxten 15%, beräknat så här (något avrundat):

 

200 Mnkr * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 *1,15 = 400 Mnkr

Eget kapital tillväxt 5 år

Genomsnittlig tillväxt i eget kapital per år de senaste fem åren. Exempel: Om EK vid bokslutet för fem år sedan var 4 miljarder och vid det senaste bokslutet var 8 miljarder är tillväxten i EK 15%, beräknat så här (något avrundat):

 

4 miljarder * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 *1,15 = 8 miljarder

Utdelningsandel

Utdelningen i procent av vinsten i senaste bokslutet.

Direktavkastning

Utdelning i senaste bokslutet dividerat med senaste slutkurs.

Kurs / EK

Senaste slutkurs dividerat med eget kapital per aktie från senaste bokslut.

P / B (Price to book)

Lika med Kurs / EK (se ovan). Börsvärdet i förhållandet till företagets egna kapital.

E/p (%)

P/e inverterat. Senaste bokslutets vinst per aktie efter skatt, dividerat med aktuell kurs (uttryckt i procent).

E/p 12mån (%)

P/e 12mån inverterat. Summan av fyra senaste kvartalens vinst per aktie efter skatt, dividerat med aktuell kurs (uttryckt i procent).

Vinst/aktie

Vinst per aktie efter skatt, senaste bokslut.

Utd./aktie

Utdelning per aktie, senaste bokslut.

Vinst/aktie före skatt

Vinst per aktie före skatt, senaste bokslut.

Tekniska indikatorer och formationer

Du kan även välja att visa aktuella värden för tekniska indikatorer och formationer. Indikatorerna beräknas enligt deras aktuella inställningar i Ta.

 

Följande nyckeltal tillkommer i Hitta kursvinnare Pro och Pro Plus

PEG 12 mån

P/e 12 mån dividerat med tillväxten i vinst per aktie för summa de fyra senaste kvartalen från summa de fyra kvartalen dessförinnan. Kräver stigande vinst för värde i tabell.

V.tillv.sen12m

Vinsttillväxt för de senaste 12 månaderna. D.v.s. summan av senaste 4 kvartalen, relativt summan av de 4 innan dess föregående kvartalen i procent.

V.tillv.föreg12m

Vinsttillväxt för de föregående 12 månaderna. D.v.s. summan av de (ett år bakåt) 4 föregående kvartalen, relativt summan av de 4 innan dess föregående kvartalen i procent.

Rapportdatum

Närmast kommande rapportdatum, delår eller bokslut.

Stämmodatum

Närmaste bolagsstämmodatum. Vid stämmodagens slut skall aktien innehavas för att få rätt till utdelning. Dag efter stämmodatum handlas aktien exklusive utdelning.

Vinstår (antal i rad)

Antal år med vinst i en följd, start från senaste bokslut och bakåt. (visar på lång trend med vinst). Max 10 år bakåt eller max vad som bolaget redovisat i databasen.

Utd.år (antal i rad)

Antal år med utdelning i en följd, start från senaste bokslut och bakåt. (visar på lång trend med utdelning). Max 10 år bakåt eller max vad som bolaget redovisat i databasen.

Många fler tekniska indikatorer och formationer

Du kan även välja att visa aktuella värden för tekniska indikatorer och formationer. Indikatorerna beräknas enligt deras aktuella inställningar i Ta.