Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: Urval/Sök

Signaler (Hk Pro)

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

Signallistan visar dig alla just nu aktuella köp- och säljsignaler sammanställt i en enda lista, för samtliga aktier. Signalerna beräknas enligt de matematiska modeller som är inställda för respektive tekniska analysmodell. För respektive aktie och modell är det samma signal som du ser i programmets TA-modul, när knappvalet Signal är aktiverat i TA-modulen.
 
Välja vad som ska visas
Med knapp kolumner till höger anger du vilka signaler som ska visas i signallistan. Se underrubriken "Signaler".
Kolumnväljare
 

Köpsignaler markeras grönt, och säljsignaler med rött. När varken köp eller sälj kan anges så indikeras detta med gul färg "Behåll", det är exempelvis när RSI befinner sig mellan 20 och 80 och därför varken är överköpt (rött) eller översålt (grönt).

 

Kolumnen Rank

Kolumnen "Rank" väger samman antalet köp-, behåll- och säljsignaler till ett snittvärde mellan -1 och +1, för just de signaler du har valt att visa i listan. Om alla signaler samtidigt visar "Köp" så blir rank = +1.0, det är i så fall en god indikation att köpa aktien!

 

Kolumnen kan sorteras genom att klicka på kolumnrubriken. På så sätt skapas en lista med de bäst rankade högst upp. Den övre tredjedelen i rankvärde ger en grön siffra (dvs. mellan +0.33 och +1.0), den undre tredjedelen ger en röd siffra (mellan -0.33 och -1.0), däremellan gult.

 

Pil upp / pil ned

Bredvid namnen på aktierna syns ibland pilar.

Ett rankvärde över +0.33 indikeras med en pil upp Signaler_signaler_files_pilupp - aktien har då en övervägande andel Köpsignaler.

Ett rankvärde under -0.33 indikeras med en pil ned Signaler_signaler_files_pilned - aktien har då en övervägande andel Säljsignaler.

 

Mer information om signaler

För att läsa mer om signaler se avsnittet Strategier och signaler.