Hitta kursvinnare 4.1

adminNyheter

Idag släpper vi Hitta kursvinnare version 4.1!
I och med uppdateringen lanserar vi tre nya moduler som kraftigt utökar möjligheterna för analyser.

Strategitest
I den nya modulen Strategitest (endast Hk Pro plus) kan du testa strategier på många aktier samtidigt, t.ex. Large Cap eller din egen portfölj.
Programmet utför fiktiva köp och försäljningar av aktier när respektive analysmetod enligt dina kriterier indikerar “köp” resp. “sälj”.
Därefter visas vilka resultat som hade genererats om du följt strategin, inom en valfri period. Såväl totalresultat som resultatet för varje enskild transaktion presenteras.

Detta motsvarar alltså de vinsttester som kan göras på individuella aktier i modulen Teknisk Analys (TA). Genom att kunna genomföra motsvarande tester på ett stort antal aktier samtidigt förbättras möjligheterna att utvärdera strategier i Hitta kursvinnare drastiskt.

Urval/sök
Nya modulen Urval/sök kan användas för att hitta aktier som kan vara intressanta att arbeta vidare med. Du kan söka baserat på fundamentala nyckeltal, signaler, TA-indikatorer, egna script, och formationer.
Urval/sök ersätter de tidigare modulerna Nyckeltal och Signaler. Urval/sök är dock enklare att arbeta med och erbjuder utökade möjligheter att göra specifika sökningar.
Snabbval finns med förinställda sökkriterier, så att t ex en lista med “Bolag med hög utdelning” eller annat intressant snabbt kan visas.

Bolag
I nya modulen Bolag har vi samlat info om respektive bolag (se bild). Det finns kort beskrivning av bolaget, diagram på försäljning, vinst och utdelningshistorik (fler data tillkommer i senare version), samt kursdiagram, ägarinformation, och insiderhandel i bolaget (enligt Finansinspektionen).

HkScript
HkScript har utvecklats med nya funktioner, det går nu t.ex. att få fram bolagens rapportdatum, utdelningsdatum:
Fa.Event_ReportDay (rapportdatum / kvartal)
Fa.Event_MeetingDay (stämmodatum)
Fa.Event_XDay (första dag exl. utdelning)

Funktioner på indikatorer, t ex RSI.ATH():
ATH
ATL
nbrOfBarsFromATH
nbrOfBarsFromATL
isNewHigh
isNewLow

Nya konstanter lagts till:
BarNumber (aktuell bar/position, med start 0 till och med sista position i diagram)
FirstBarNumber
LastBarNumber

Färgteman och bakgrundsfärger
Det finns nu utökade möjligheter att ställa in programmets utseende efter dina önskemål. Detta görs i Inställningar – TA – Färger (TA-del), samt Inställningar – System (Programmet).

Nya TA-indikatorer
I Hitta kursvinnare 4.1 tillkommer nya indikatorer:
Squeeze momentum
MultiMA

Stöd för amerikansk kursdata och Macro-data
Vi kommer inom kort kunna utöka Hitta kursvinnare med mer kursdata.