Version 4.0.9.19

admin Nyheter

Ny version 4.0.9.19. Den nya versionen innehåller: * Allmänna förbättringar, rättelser. * Kurslarm: problem med kurslarm rättat. * HkScript: Nya funktioner ATH, ATL, nbrOfBarsFromATH, nbrOfBarsFromATL, isNewHigh, isNewLow och konstanter FirstBarNumber, …

Version 4.0.9.10

admin Nyheter

Släppt av version 4.0.9.10. Den nya versionen innehåller: * Mindre förbättringar, säkrare uppdatering intradag mm.” * TA: nytt ritverktyg BarTimeZones (för Ichimoku) Hk Pro/Pro plus.” * HkScript: förbättrad bakomliggande hantering …

Version 4.0.9.9

admin Nyheter

Släppt av version 4.0.9.9. Den nya versionen innehåller: * Allmänna förbättringar, diverse mindre fel har rättas.” * Portfölj: problem med import/sammanfoga fixat, import mm.” * Uppstartsfel rättat i version 4.0.9.8.”

Version 4.0.5

admin Nyheter

Släppt av version 4.0.5. Den nya versionen innehåller: * Allmänna förbättringar och diverse felrättningar.” * HkScript: bättre felinfo vid scriptfel, visning av radnummer i felinfo.” * Bolagsinfo: uppdateringar av splitjusterad …

Version 4.0.4

admin Nyheter

Släppt av version 4.0.4. Den nya versionen innehåller: * Allmänna förbättringar och nyheter i HkScript mm. * HkScript: nya funktioner: Time.date(), och för dataserier: findHighest(), findLowest(), gain(), gainPercent(). Ny datatyp …

Hitta kursvinnare 4.0.3

Hitta kursvinnare 4.0.3

admin Nyheter

Nu släpper vi version 4.0.3. Uppdatering sker automatiskt. Den nya versionen innehåller: Teknisk analys: fixat tillfälligt fel i ritverktyg, och vinsttest/exit-strategier. Strategier/vinsttest: stoploss- och target-nivåer visas nu i chartet vid …