Hitta kursvinnare 4.2.1

adminNyheter

Nu finns nya Hitta kursvinnare version 4.2.1!
Ett par uppdateringar här:

Bolag – ny flik Analys visar flera diagram för resp. bolag
I programdelen Bolag har tillkommit en Analys-del som ger en snabb överblick av de senaste årens utveckling för resp. bolag.
Den nya delen innehåller följande diagram:
* Kursdiagram och P/e-tals-diagram inkl. P/e-snittet.
* Diagram med 1) Försäljning, 2) Försäljningstillväxt, 3) Vinstmarginal, 4) Vinst, 5) P/s-talet och 6) Utdelning.

P/e-talet visas på samma sätt som i Hitta kursvinnares FA-del med både de historiska värdena och det historiska snittet.
Jämförs det historiska P/e-snittet med det nuvarande P/e-talet så visar det ifall aktiens kurstillväxt inte hängt med i samma takt som vinsttillväxten, och aktien är då relativt sett lågt värderad.

Bolag – rapportinformation på innevarande år
Nu visas även Innevarande år i samtliga diagram (dvs rullande senaste 4 kvartal), för de fall ny rapportdata finns efter senaste bokslut.
T ex siffran Q3 2022 är rapportdata sammanslaget från Q4 2021 till och med Q3 2022 (1 år).

TA – nytt ritverktyg: Fibonacci Extension
Tidigare har ritverktyget “Fibonacci Extension” saknats i Hitta kursvinnare. Nu finns smidigt sådant ritverktyg.
Fibonacci Extension används för att göra en projektion på den tredje vågen (efter en tidigare topp/botten eller botten/topp), för att kunna se vilka nivåer som då är aktuella enligt Fibonacci.
I ritverktyget Wave Theory tool (Vågritning) har det även tillkommit möjlighet göra “Nivåberäkning” för att visa vågornas relativa storlekar. (ex. 1.0, 0.38, 1.6 osv)

TA – enklare sökfunktion
Förbättrad sökfunktion i Aktielista

USA-data: enklare inställningar och sökfunktion
Det finns flera tusen USA-aktier och här har ett snabbval lagts till för att välja bland aktier, och en sökfunktion.