Hitta kursvinnare 4.2

adminNyheter

Vi har nu släppt Hitta kursvinnare version 4.2!
Det här är starten på flera nya förbättringar i Hitta kursvinnare under kommande året. Nya funktioner tillkommer och möjligheterna för analyser utökas ytterligare.

Urval/sök (Stockscreener)
Flera nya nyckeltal har tillkommit i Hitta kursvinnare, ett 20-tal nya, så som Tillgångar och Skulder, Kassaflöde, Goodwill mm (för att se alla krävs minst Hk Pro).
För att förenkla användandet har vi lagt till ett par förinställda flikar/huvudkategorier, det är följande:
* Fundamentaldata: Här finns samlade nyckeltal för kategorierna Värdering, Utdelning, Resultaträkning, Balansräkning, Tillväxt, Skuldsättning, Lönsamhet.
* Tekniska indikatorer: Här finns samlade indikatorer för kategorierna Momentum, Volatilitet, Omsättning och Glidande medelvärden. I fliken “Glidande medelvärden” grön- eller rödmarkeras de aktier som ligger över/under sina resp. glidande medelvärden.
* Utveckling: Snabblistor för att kunna se t ex Dagens vinnare, Månadens vinnare, Årets vinnare, Årets förlorare osv.

I Urval/sök finns nu även en ny kolumnväljare som förenklar att lägga till eller ta bort nyckeltal. Här finns numera ett stort antal att välja bland. (sökbart)

TA – flera fönster
I Hitta kursvinnare version 4.2 går det att skapa nya diagram-fönster. Dels dela upp skärmen med t ex två fönster, eller skapa flytande fönster som kan dras till valfri plats eller annan skärm.
Denna funktion kommer utvecklas ytterligare i närtid.

TA – ritverktyg
Två nya ritverktyg har tillkommit:
* Wave Theory tool – Ett enkelt sätt att rita ut vågor.
* Risk/reward tool – Rita in målkurs och stoppkurs i diagrammet och verktyget markerar ytan och räknar fram procentavstånden och Risk/reward-kvoten.

Övrigt
* Uppdaterat importformatet för transaktioner från Nordnet. (2022)
* Diverse mindre förbättringar.