Utvecklingen av HK4

admin Nyheter

Just nu pågår utvecklingen av Hitta kursvinnare 4. Till den här uppdateringen har vi i princip byggt upp hela programmet från grunden igen. Anledningen till att vi beslutade att göra det är att vi ville skapa ett program som robustare mot fel och som är enklare att utveckla i framtiden. Mycket av det nya i Hitta kursvinnare 4 är alltså “under huven”, men för dig som användare kommer det innebära en stabilare upplevelse och snabbare utveckling framöver.

En nyhet som vi kunnat utveckla till följd av detta är vad vi kallar HkScript. Detta är vårt nya scriptspråk som användare kan använda för att skapa egna indikatorer, det innebär en kraftig förstärkning av vad du som användare kan åstadkomma inom teknisk analys med Hitta kursvinnare.

Det som hette ”Signaler & vinsttest” i gamla HK är numera ”Strategi & signaler”. En signal visas precis som tidigare med färger i TA-modulen eller listas i Signal-modulen. En strategi är dock kombinationen av en signal samt entry- och exitregler. Detta innebär ett mer strukturerat sätt att arbeta med strategier på.

Lite annat som är på gång:
1. Licenser och tillägg kommer att kunna hanteras från programmet.
2. Bättre funktionalitet för egna index
2. Äkta/streamade realtidskurser
3. Bättre hantering av olika skärmupplösningar
4. Ny diagramtyp: mountain charts
5. Förbättrade ritfunktioner

Mer information kommer längre fram.