Version 4.0.4

adminNyheter

Släppt av version 4.0.4. Den nya versionen innehåller:

* Allmänna förbättringar och nyheter i HkScript mm.

* HkScript: nya funktioner: Time.date(), och för dataserier: findHighest(), findLowest(), gain(), gainPercent(). Ny datatyp Array har tillkommit. Undo/Redo tillkommit i scripteditorn. Välja decimaltal eller heltal för plot/utdata. Rättelser import och kopiering av script.”

* Vinsttest: “lika med”-villkor inlagt i strategi-editor. Vinsttestinfo utökats med ‘average profit per bar’.”

* Portfölj: valutahantering för nordiska aktier. Funktion ‘Skapa ingående balanser’ har tillkommit. Förbättrad import/sammanslagning.”

* Ta: ritverktyget utökats med verktyg för att markera flera ritobjekt. Kommandon Ctrl-C och Ctrl-V inlagt.”

* Övrigt: allmänna förbättringar programprestanda, felhantering, felrättning. Sortering av bevakningslistan i infofönster till höger tillkommit.