Version 4.0.5

adminNyheter

Släppt av version 4.0.5. Den nya versionen innehåller:

* Allmänna förbättringar och diverse felrättningar.”

* HkScript: bättre felinfo vid scriptfel, visning av radnummer i felinfo.”

* Bolagsinfo: uppdateringar av splitjusterad bolagsinfo saknades för vissa användare.”

* Portfölj: nordiska aktier som inte finns i HK hamnar nu rätt, så de kan läggas till korrekt.”