Version 4.0.9.19

admin Nyheter

Ny version 4.0.9.19. Den nya versionen innehåller:

* Allmänna förbättringar, rättelser.

* Kurslarm: problem med kurslarm rättat.

* HkScript: Nya funktioner ATH, ATL, nbrOfBarsFromATH, nbrOfBarsFromATL, isNewHigh, isNewLow och konstanter FirstBarNumber, LastBarNumber.

* Portfölj: uppdaterade stöd för import. Valutaproblem rättat.

* Nyhet: Färgteman och bakgrundsfärger.