Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: Teknisk Analys

Introduktion till teknisk analys

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

Teknisk analys är en analysmetod som främst analyserar tillgång och efterfrågan på värdepapper baserat på historiska kursdata och handelsvolym i aktier, råvaror, valutor med mera. Metoden går i korta ordalag ut på att man i diagramform studerar prishistoriken för marknaden för att på så sätt kunna prognostisera en framtida kursutveckling. Detta görs med hjälp av historiska mönster som bildas av all handelsaktivitet mellan köpare och säljare. Det finns även klara kursförhållanden (stöd och motstånd, vågrytmer, trendlinjer och så vidare) som upprepas gång efter gång i olika tidsenheter.

 

Kursrörelserna speglar all information som marknaden känner till i dag och i framtiden.

Marknaden består av människor som besitter en viss information eller kunskap som sannolikt utnyttjas till deras fördel. Med andra ord finns det alltid någon eller några som vet mer än andra vid varje given tidpunkt. Den tekniske analytikern hävdar att kursrörelserna speglar förhållandet mellan tillgång och efterfrågan. Om efterfrågan överstiger tillgången för en aktie bör kursen stiga och tvärtom. Detta förhållande är för övrigt grunden för alla ekonomiska och fundamentala prognoser.

 

Kursrörelserna speglar makroekonomisk utveckling, bolagsfundamenta, psykologi i form av rädsla, girighet och förhoppningar samt geopolitiska aspekter och trendteknisk handel.

Läran om teknisk analys menar att kurserna innehåller de händelser och förändringar som sker i samhället och bland placerare. Om konjunkturen försvagas  till exempel brukar kurserna indikera detta, liksom om efterfrågan på ett bolags produkter minskar. Ofta (men inte alltid) sker sådana kursreaktioner innan den stora massan av placerare får kännedom om förhållandena. Men även psykologi är en viktig del i teknisk analys. Marknader består av människor som hela tiden agerar i flock, oavsett om det finns positiva eller negativa händelser att agera på. Marknader påverkar människor, och människor påverkar marknaden.

 

Kursrörelserna är ofta en ledande trendindikator.

Tekniska analytiker menar att all information samlat leder till att kursutvecklingen blir en ledande informationskälla. Hur många gånger har vi inte sett en aktiekurs stiga eller falla kraftigt utan att till synes någon information har tillkommit? När informationen väl blir ”offentlig” visar det sig ofta att någon med mer kunskap än marknaden generellt redan har utnyttjat den. Den tekniska analysen utgår därför ifrån att det alltid finns någon som har mer kunskap än marknaden i stort. Ett annat exempel är det faktum att aktiekurserna ofta toppar och bottnar före den ekonomiska konjunkturen. Under perioden 1948–1993 genomgick USA åtta konjunkturcykler. I samtliga fall ledde den amerikanska börsen (mätt enligt storbolagsindex S&P 500) utvecklingen, med ett genomsnittligt försprång på sju månader. Börsen toppade nio månader respektive bottnade fem månader i förväg. De bästa tillfällena att analysera trendvändningar med hjälp av aktiekurserna är just vid viktiga toppar och bottnar.

 

Aktiekurser rör sig i trender.

En av de mest grundläggande delarna inom trendanalysen, en del av den tekniska analysen, är att marknader rör sig i trender som finns i alla tidsenheter – dagliga, veckovisa, månatliga och så vidare. Avsikten med den tekniska analysen är att man ska studera och hitta kurstrender på ett tidigt stadium och utnyttja dem till sin fördel. Den tekniske analytikern menar att en trend anses vara intakt tills motsatsen har bevisats, vilket betyder att aktiekurser som befinner sig i en stigande fas har större sannolikhet för att fortsätta uppåt än för att vända nedåt. När trenden slår om syns det ofta i sedan länge kända negativa formationer. I bilden nedan visas en stigande trend.
 

TA - introduktion - Stigande trend

 

Historien tenderar att upprepa sig.

En stor del av den tekniska analysen bygger på att människor gör samma saker om och om igen. Charles H. Dow, den legendariske grundaren till den amerikanska tidningen Wall Street Journal, var den som först observerade (1884) att moderna börsmarknader upprepar sig kontinuerligt. Även i dag finns kursförhållanden som följer liknande spår som under tidigt 1900-tal. Den berömda börseuforin som utspelades i USA i slutet av 1920-talet, och som senare fick index att krascha med 89 procent, upprepades med nästan lika stor eufori i slutet av 1990-talet. Svenska OMXS 30-index rasade med hela 72 procent mars 2000–oktober 2002, och kursdiagrammets rörelser är nästan identiska med dem för perioden oktober 1929–juli 1932 i USA. Och historien upprepas även inom andra marknader, som råvaror, valutor och räntor.

 

Hitta kursvinnare innehåller många olika verktyg för att hjälpa dig med din tekniska analys. Bland det viktigaste är naturligtvis att själva diagrammet är smidigt att arbeta med. Därför är det till stor nytta att kunna arbeta med ritverktyg direkt på diagrammet för att lättare kunna identifiera och analysera trender. Förutom själva diagrammet bygger Hitta kursvinnares tekniska modul huvudsakligen på tre olika typer av hjälpmedel.

Indikatorer - Aktiers kurser går hela tiden upp och ner. Teknisk analys bygger på att du bearbetar kursdata, byggstenarna i din bearbetning är indikatorer. Det kanske enklaste exemplet på en bearbetning är att du räknar ut medelvärdet på aktiekursen de senaste x dagarna. Andra indikatorer bygger på bearbetning av försäljningsvolymen. Den generella idén bakom samtliga volymindikatorer är att volymen ofta i förväg indikerar kommande kursrörelse i aktier. Det finns en mängd indikatorer inbyggda i programmet, du kan se förklaringar för varje indikator under avsnittet tekniska indikatorer.

Formationer - Tekniska formationer är återkommande formationer, i ett kort perspektiv, som kan användas för att upptäcka och markera trendbrott eller konsolideringar i aktiekursen. Att så snabbt som möjligt eller till och med i förväg kunna upptäck att kursen är på väg att vända kan vara väldigt användbart. Hitta kursvinnare hjälper dig att upptäcka vissa formationer och kan markera ut de formationer du är intresserad av. Läs mer under avsnittet om tekniska formationer.

Signaler - Signaler är konkreta signaler för hur du ska hantera aktier. Köp, sälj eller behåll! Signaler baseras oftast på indikatorer och/eller formationer. Men de kan även vara väldigt enkla, till exempel en signal att sälja så fort aktiekursen sjunker under en viss nivå. Med Hitta kursvinnare kan du göra vinsttester för att se utfallet ifall du hade följt en viss signal. Du kan även skapa larm som varnar dig i programmet eller skickar ett mail till dig när en viss signal slår om. Läs mer under rubriken Introduktion till strategier och signaler.