roadmap

Ny supportsida för Hitta kursvinnare

Nu finns det en ny supportsida för Hitta kursvinnare!
Den finns här:

, och ersätter den tidigare från Aktiespararnas hemsida.

Nytt är t ex att det går att bifoga mer än en fil.

På samma sida finns nu även Driftinfo. Den visar alltid aktuell status på Hitta kursvinnares servrar. Om någonting skulle vara fel ska det anges här.

Hitta kursvinnare 4.1

Idag släpper vi Hitta kursvinnare version 4.1!
I och med uppdateringen lanserar vi tre nya moduler som kraftigt utökar möjligheterna för analyser.

Strategitest
I den nya modulen Strategitest (endast Hk Pro plus) kan du testa strategier på många aktier samtidigt, t.ex. Large Cap eller din egen portfölj.
Programmet utför fiktiva köp och försäljningar av aktier när respektive analysmetod enligt dina kriterier indikerar ”köp” resp. ”sälj”.
Därefter visas vilka resultat som hade genererats om du följt strategin, inom en valfri period. Såväl totalresultat som resultatet för varje enskild transaktion presenteras.

Detta motsvarar alltså de vinsttester som kan göras på individuella aktier i modulen Teknisk Analys (TA). Genom att kunna genomföra motsvarande tester på ett stort antal aktier samtidigt förbättras möjligheterna att utvärdera strategier i Hitta kursvinnare drastiskt.

Urval/sök
Nya modulen Urval/sök kan användas för att hitta aktier som kan vara intressanta att arbeta vidare med. Du kan söka baserat på fundamentala nyckeltal, signaler, TA-indikatorer, egna script, och formationer.
Urval/sök ersätter de tidigare modulerna Nyckeltal och Signaler. Urval/sök är dock enklare att arbeta med och erbjuder utökade möjligheter att göra specifika sökningar.
Snabbval finns med förinställda sökkriterier, så att t ex en lista med ”Bolag med hög utdelning” eller annat intressant snabbt kan visas.

Bolag
I nya modulen Bolag har vi samlat info om respektive bolag (se bild). Det finns kort beskrivning av bolaget, diagram på försäljning, vinst och utdelningshistorik (fler data tillkommer i senare version), samt kursdiagram, ägarinformation, och insiderhandel i bolaget (enligt Finansinspektionen).

HkScript
HkScript har utvecklats med nya funktioner, det går nu t.ex. att få fram bolagens rapportdatum, utdelningsdatum:
Fa.Event_ReportDay (rapportdatum / kvartal)
Fa.Event_MeetingDay (stämmodatum)
Fa.Event_XDay (första dag exl. utdelning)

Funktioner på indikatorer, t ex RSI.ATH():
ATH
ATL
nbrOfBarsFromATH
nbrOfBarsFromATL
isNewHigh
isNewLow

Nya konstanter lagts till:
BarNumber (aktuell bar/position, med start 0 till och med sista position i diagram)
FirstBarNumber
LastBarNumber

Färgteman och bakgrundsfärger
Det finns nu utökade möjligheter att ställa in programmets utseende efter dina önskemål. Detta görs i Inställningar – TA – Färger (TA-del), samt Inställningar – System (Programmet).

Nya TA-indikatorer
I Hitta kursvinnare 4.1 tillkommer nya indikatorer:
Squeeze momentum
MultiMA

Stöd för amerikansk kursdata och Macro-data
Vi kommer inom kort kunna utöka Hitta kursvinnare med mer kursdata.

Version 4.0.9.19

Ny version 4.0.9.19. Den nya versionen innehåller:

* Allmänna förbättringar, rättelser.

* Kurslarm: problem med kurslarm rättat.

* HkScript: Nya funktioner ATH, ATL, nbrOfBarsFromATH, nbrOfBarsFromATL, isNewHigh, isNewLow och konstanter FirstBarNumber, LastBarNumber.

* Portfölj: uppdaterade stöd för import. Valutaproblem rättat.

* Nyhet: Färgteman och bakgrundsfärger.

Version 4.0.9.10

Släppt av version 4.0.9.10. Den nya versionen innehåller:

* Mindre förbättringar, säkrare uppdatering intradag mm.”

* TA: nytt ritverktyg BarTimeZones (för Ichimoku) Hk Pro/Pro plus.”

* HkScript: förbättrad bakomliggande hantering i scriptspråk.”

* Portfölj: uppdaterad import Avanza.”

* Sista versionen inför kommande större uppgradering 4.1.

Version 4.0.9.9

Släppt av version 4.0.9.9. Den nya versionen innehåller:

* Allmänna förbättringar, diverse mindre fel har rättas.”

* Portfölj: problem med import/sammanfoga fixat, import mm.”

* Uppstartsfel rättat i version 4.0.9.8.”

Version 4.0.9.7

Släppt av version 4.0.9.7. Den nya versionen innehåller:

* Allmänna förbättringar, diverse mindre fel har rättas.”

* TA: nya indikatorer: Bollinger % B , BB Trend, Intraday intensity, Hull mov. avg. (alla Hk Pro)”

* Ritverktyg: sk skugglinjer syns nu vid flytta ritobjekt.”

* Portfölj: problem med utskrifter fixat.”

* Portfölj: möjlighet välja Jämföresle-index mm, via inställningar.”

Version 4.0.9.5

Släppt av version 4.0.9.5. Den nya versionen innehåller:

* Allmänna förbättringar och diverse felrättningar.”

* Bolagsinfo Danmark (Hk Pro och Pro plus)”

* Signaldel: problem i uppdatering rättad.”

Version 4.0.5

Släppt av version 4.0.5. Den nya versionen innehåller:

* Allmänna förbättringar och diverse felrättningar.”

* HkScript: bättre felinfo vid scriptfel, visning av radnummer i felinfo.”

* Bolagsinfo: uppdateringar av splitjusterad bolagsinfo saknades för vissa användare.”

* Portfölj: nordiska aktier som inte finns i HK hamnar nu rätt, så de kan läggas till korrekt.”

Version 4.0.4

Släppt av version 4.0.4. Den nya versionen innehåller:

* Allmänna förbättringar och nyheter i HkScript mm.

* HkScript: nya funktioner: Time.date(), och för dataserier: findHighest(), findLowest(), gain(), gainPercent(). Ny datatyp Array har tillkommit. Undo/Redo tillkommit i scripteditorn. Välja decimaltal eller heltal för plot/utdata. Rättelser import och kopiering av script.”

* Vinsttest: “lika med”-villkor inlagt i strategi-editor. Vinsttestinfo utökats med ’average profit per bar’.”

* Portfölj: valutahantering för nordiska aktier. Funktion ’Skapa ingående balanser’ har tillkommit. Förbättrad import/sammanslagning.”

* Ta: ritverktyget utökats med verktyg för att markera flera ritobjekt. Kommandon Ctrl-C och Ctrl-V inlagt.”

* Övrigt: allmänna förbättringar programprestanda, felhantering, felrättning. Sortering av bevakningslistan i infofönster till höger tillkommit.

Hitta kursvinnare 4.0.3

Nu släpper vi version 4.0.3. Uppdatering sker automatiskt. Den nya versionen innehåller:

 • Teknisk analys: fixat tillfälligt fel i ritverktyg, och vinsttest/exit-strategier.
 • Strategier/vinsttest: stoploss- och target-nivåer visas nu i chartet vid val av sådana exit-strategier.
 • Diverse mindre förbättringar.

Release av Hitta kursvinnare 4

Idag släpper vi Hitta kursvinnare 4. Detta är den största uppdateringen av Hitta kursvinnare hittills. I princip har hela programmet byggts upp på nytt ifrån grunden.
För dig som användare innebär detta ett Hitta kursvinnare som är robustare mot fel och som innehåller ett antal nya funktioner. Den nya versionen av Hitta kursvinnare innebär också att programmet kommer att vara enklare att utveckla framåt. De kommande månaderna kommer det att komma flera uppdateringar.

Ny bakomliggande grafikteknik
Den teknik som Hitta kursvinnare använder för all grafik har bytts ut. Det här innebär bland annat att nya möjligheter har öppnats upp i modulen för teknisk analys: Diagrammet har blivit enklare att arbeta med; ritverktygen har blivit kraftfullare och det går nu att koppla kurslarm till trendlinjer.
Det gör även att program blir bättre på att hantera olika skärmstorlekar och upplösningar.

HkScript
I Hitta kursvinnare 4 finns det ett helt nytt scriptspråk för att skapa egna tekniska indikatorer. Vi kallar det för HkScript. Övergången från det tidigare verktyget till att skapa egna verktyg till det nya scriptsspråket innebär att det finns mer flexibilitet och mer avancerade möjligheter.
HkScript kan också användas i samband med ex. att du skapar egna strategier/signaler.

Kursdata
I Hitta kursvinnare 4 har det även hänt en hel del gällande kursdata. Det finns nu mer äkta realtidskurser i TA-delen och kurslistan. Vi har även lagt till aktierna på den finska och danska börsen.
En annan nyhet är att det går att skapa egna index som fullt ut fungerar som vilka aktier/index som helst. Programmet är även förberett för Yahoo-kursdata.

Egna strategier
Det som tidigare hette Signaler & Vinsttest heter numer Strategi & signaler. En strategi är kombinationen av en signal tillsammans med regler för entry och exit. Strategier går också att använda i kombination med HkScript.
Detta innebär att det i Hitta Kursvinnare 4 finns utökat stöd för att utveckla och handelsstrategier.

Under den kommande tiden kommer alla som använder den nuvarande versionen få en notifikation i Hitta kursvinnare om att uppdatering finns. Vill du ladda hem och testa den nya versionen så klicka här, vill du enbart uppdatera från äldre version av Hitta kursvinnare 4 så klicka här. Som vanligt finns all information om hur du använder den nya versionen av Hitta kursvinnare i hjälpmanualen

Version 3.9.9.1

Nu släpper vi version 3.9.9.1. Vill du ladda hem och testa den nya versionen så klicka här, vill du enbart uppdatera från äldre version av Hitta kursvinnare 4 så klicka här. Det är alltså fortsatt att betrakta som en test/beta-version. Det kommer alltså inte att ersätta det Hitta kursvinnare du har idag, utan du kan ha båda versioner installerade samtidigt. Den nya versionen innehåller:

* Ta: fixat tillfälligt fel i ritverktyg, och vinsttest/exit-strategier.
* Strategier/vinsttest: nytt att nu visas stoploss- och target-nivåer i chartet vid val av sådana exit-strategier.
* Övriga mindre förbättringar.

Version 3.9.8.36

Nu släpper vi version 3.9.8.36. Vill du ladda hem och testa den nya versionen så klicka här. Det är alltså fortsatt att betrakta som en test/beta-version. Det kommer alltså inte att ersätta det Hitta kursvinnare du har idag, utan du kan ha båda versioner installerade samtidigt. Den nya versionen innehåller:

 •  Program-uppstart: nytt uppstartsprogram med felhantering och versionshantering.
 • Signaler: bugfix av ett fel i version 3.9.8.35.
 • Ta, ritning: trendkanaler skapas nu enligt gamla HK.
 • Portfölj: bugfix inlåsning av vissa portföljer.

Version 3.9.8.35

Ny release! Nu släpper vi version 3.9.8.35. Vill du ladda hem och testa den nya versionen så klicka här. Det är alltså fortsatt att betrakta som en test/beta-version. Det kommer alltså inte att ersätta det Hitta kursvinnare du har idag, utan du kan ha båda versioner installerade samtidigt. Den nya versionen innehåller:

 • Allmänt: diverse rättat, ex visa tidsaxel i läget utan grid.
 • Inställningar: färginställningar indikatorer, är omgjord.
 • Signaler, script: bugfix vissa signaler och ett par scriptfunktioner.
 • Portfölj: bugfix visa portfölj i kurslista, vissa portföljer.

Ny version i utvecklingen av Hitta kursvinnare 4  

Utvecklingen av Hitta kursvinnare 4 pågår för fullt. Vi har nu släppt version 3.9.8.33 Den här uppdatering innehåller:

 • Diverse mindre rättelser.
 • Script: ändringar i funktionsnamn, rättat i funktioner find och count mm, och nya funktioner: countUpBars, countDownBars.
 • Teknisk analys: indikator VolNum inlagd, som visar antalet omsatta aktier.
 • Teknisk analys markering av Insiderhandel, i diagram (Test).
Vill du ladda hem och testa den nya versionen så klicka här. Det är alltså fortsatt att betrakta som en test/beta-version. Det kommer alltså inte att ersätta det Hitta kursvinnare du har idag, utan du kan ha båda versioner installerade samtidigt.

Version 3.9.8.31

Utvecklingen av Hitta kursvinnare 4 pågår för fullt. Idag släpper vi 3.9.8.31. Den här uppdatering korrigerar vissa buggar som fanns i version 3.9.8.30. Mer detaljer:

Allmänt
Ytterligare ökad prestanda i inläsning av data.

 

Portfölj
Förbättrad import från Nordnet, Avanza, Skandiabanken. Det är nu även enklare att importera från Excel jämfört med gamla Hitta kursvinnare.

 

Teknisk analys
Diverse mindre buggar korrigerade, ex. gällande RS-indikator och i egna index.
Börstemperatur: funktionen ”viktad” rättad.
Diverse skalor rättade.
Bildexport rättad.

 

Vill du ladda hem och testa den nya versionen så klicka här. Det är alltså fortsatt att betrakta som en test/beta-version. Det kommer alltså inte att ersätta det Hitta kursvinnare du har idag, utan du kan ha båda versioner installerade samtidigt.

Version 3.9.8.30

Utvecklingen av Hitta kursvinnare 4 pågår för fullt. Vi har nu släppt version 3.9.8.30. Denna uppdateringen ökar bland annat prestandan när det gäller inläsning av data. Vi har även förbättrat visa importfunktioner.

Vill du ladda hem och testa den nya versionen så klicka här. Det är alltså fortsatt att betrakta som en test/beta-version. Det kommer alltså inte att ersätta det Hitta kursvinnare du har idag, utan du kan ha båda versioner installerade samtidigt.

Version 3.9.8.29

Utvecklingen av Hitta kursvinnare 4 pågår för fullt. Idag släpper vi version 3.9.8.29. Denna uppdateringen förbättrar utritning i indikatorfönster.

Vill du ladda hem och testa den nya versionen så klicka här. Det är alltså fortsatt att betrakta som en test/beta-version. Det kommer alltså inte att ersätta det Hitta kursvinnare du har idag, utan du kan ha båda versioner installerade samtidigt.

Hitta kursvinnare version 3.9.8.28

Som vi skrivit om tidigare så pågår utvecklingen av Hitta kursvinnare 4. Idag tar vi ytterligare ett steg fram med version 3.9.8.28.

Vill du ladda hem och testa den nya versionen så klicka här. Det är alltså fortsatt att betrakta som en test/beta-version. Det kommer alltså inte att ersätta det Hitta kursvinnare du har idag, utan du kan ha båda versioner installerade samtidigt.

Inför den här versionen har en mängd mindre buggar och optimeringar genomförts. På bilden nedan kan du även se ett nytt sätt att visualisera volymer.

Nytt sätt att visualisera volymer i verison 3.9.8.28

Nytt sätt att visualisera volymer i verison 3.9.8.28

Utvecklingen av HK4

Just nu pågår utvecklingen av Hitta kursvinnare 4. Till den här uppdateringen har vi i princip byggt upp hela programmet från grunden igen. Anledningen till att vi beslutade att göra det är att vi ville skapa ett program som robustare mot fel och som är enklare att utveckla i framtiden. Mycket av det nya i Hitta kursvinnare 4 är alltså ”under huven”, men för dig som användare kommer det innebära en stabilare upplevelse och snabbare utveckling framöver.

En nyhet som vi kunnat utveckla till följd av detta är vad vi kallar HkScript. Detta är vårt nya scriptspråk som användare kan använda för att skapa egna indikatorer, det innebär en kraftig förstärkning av vad du som användare kan åstadkomma inom teknisk analys med Hitta kursvinnare.

Det som hette ”Signaler & vinsttest” i gamla HK är numera ”Strategi & signaler”. En signal visas precis som tidigare med färger i TA-modulen eller listas i Signal-modulen. En strategi är dock kombinationen av en signal samt entry- och exitregler. Detta innebär ett mer strukturerat sätt att arbeta med strategier på.

Lite annat som är på gång:
1. Licenser och tillägg kommer att kunna hanteras från programmet.
2. Bättre funktionalitet för egna index
2. Äkta/streamade realtidskurser
3. Bättre hantering av olika skärmupplösningar
4. Ny diagramtyp: mountain charts
5. Förbättrade ritfunktioner

Mer information kommer längre fram.