roadmap

Hitta kursvinnare 4.3

Nu finns Hitta kursvinnare version 4.3!
Ett par uppdateringar:

Bolag – ny flik Rapport som visar urval av nyckeltal med minidiagram (Hk Pro)
I programdelen Bolag har tillkommit ännu en flik, s k Rapport-del (se bild),
som visar ett urval nyckeltal från Resultat- och Balansrapporterna, med de senaste årens utveckling för resp. bolag.
Den nya delen innehåller till exempel följande:
* Resultatrapport: Aktiekurs, Försäjning/aktie, Vinst/aktie, Vinstmarginal, EBIT/EV(%), P/E, P/S.
* Balansrapport: Soliditet, Kassa/aktie, EK/aktie, Räntabilitet, Skuldsättningsgrad, Utdelning, Direktavkastning.

För varje nyckeltal visas s k minidiagram över utvecklingen.

Bolag –  rullande 12mån (kvartal) i Analys-del (Hk Pro)
Nu går att välja även kvartalsdata (rullande senaste 4 kvartal), genom att välja “R12mån” iställer för “Helår” i menyn för Analys-delen.

TA – större nyhet: Att låsa diagram till varandra
Nu möjligt låsa fönster så att byte av aktie kan öppna flera diagram samtidigt. Det sker via en låsknapp till höger om fönstermenyn i verktygsraden.
T ex går det ha fönster öppna på olika skärmar, med olika tidsupplösningar ex 10min och 60min, och där man kan byta aktie i båda samtidigt.

TA – tillkommit 2min-diagram (Hk Pro plus)
Tidigare fanns 1 min, 3min, 5min. Nu även 2min.

Urval/sök: Export till Excel.
Nyckeltal mm kan nu exporteras till Excel med högerklick.

 

Hitta kursvinnare 4.2.1

Nu finns nya Hitta kursvinnare version 4.2.1!
Ett par uppdateringar här:

Bolag – ny flik Analys visar flera diagram för resp. bolag
I programdelen Bolag har tillkommit en Analys-del som ger en snabb överblick av de senaste årens utveckling för resp. bolag.
Den nya delen innehåller följande diagram:
* Kursdiagram och P/e-tals-diagram inkl. P/e-snittet.
* Diagram med 1) Försäljning, 2) Försäljningstillväxt, 3) Vinstmarginal, 4) Vinst, 5) P/s-talet och 6) Utdelning.

P/e-talet visas på samma sätt som i Hitta kursvinnares FA-del med både de historiska värdena och det historiska snittet.
Jämförs det historiska P/e-snittet med det nuvarande P/e-talet så visar det ifall aktiens kurstillväxt inte hängt med i samma takt som vinsttillväxten, och aktien är då relativt sett lågt värderad.

Bolag – rapportinformation på innevarande år
Nu visas även Innevarande år i samtliga diagram (dvs rullande senaste 4 kvartal), för de fall ny rapportdata finns efter senaste bokslut.
T ex siffran Q3 2022 är rapportdata sammanslaget från Q4 2021 till och med Q3 2022 (1 år).

TA – nytt ritverktyg: Fibonacci Extension
Tidigare har ritverktyget “Fibonacci Extension” saknats i Hitta kursvinnare. Nu finns smidigt sådant ritverktyg.
Fibonacci Extension används för att göra en projektion på den tredje vågen (efter en tidigare topp/botten eller botten/topp), för att kunna se vilka nivåer som då är aktuella enligt Fibonacci.
I ritverktyget Wave Theory tool (Vågritning) har det även tillkommit möjlighet göra “Nivåberäkning” för att visa vågornas relativa storlekar. (ex. 1.0, 0.38, 1.6 osv)

TA – enklare sökfunktion
Förbättrad sökfunktion i Aktielista

USA-data: enklare inställningar och sökfunktion
Det finns flera tusen USA-aktier och här har ett snabbval lagts till för att välja bland aktier, och en sökfunktion.

 

Enklare lägga till Usa-aktier

Du som har USA-data-tillägget i Hitta kursvinare har kanske sett det finns många aktier att välja bland- över 5000 st.
Nu finns det ett snabbval från Aktielistan för att lägga till en ny aktie att följa, samt en sökfunktion finns för att söka bland de många aktierna.

 

Webinar om branscher 22 sept 18:00

Live på Youtube: Webinar om branscherna i WT-Versionen

Börsen har varit skakig ett bra tag och det blir allt viktigare att agera i de branscher som är starka just nu. Innan sommaren kom en större uppdatering i Hitta kursvinnares modul WT-Versionen där vi fick in ett nytt sätt att dela upp aktierna i olika branscher.

Gratis webinar på Youtube där vi går igenom hur branscherna i WT-Versionen är uppbyggda och hur du enklare kan se vad som är hett just nu, länk här:
Länk till Youtube

 

Hitta kursvinnare 4.2

Vi har nu släppt Hitta kursvinnare version 4.2!
Det här är starten på flera nya förbättringar i Hitta kursvinnare under kommande året. Nya funktioner tillkommer och möjligheterna för analyser utökas ytterligare.

Urval/sök (Stockscreener)
Flera nya nyckeltal har tillkommit i Hitta kursvinnare, ett 20-tal nya, så som Tillgångar och Skulder, Kassaflöde, Goodwill mm (för att se alla krävs minst Hk Pro).
För att förenkla användandet har vi lagt till ett par förinställda flikar/huvudkategorier, det är följande:
* Fundamentaldata: Här finns samlade nyckeltal för kategorierna Värdering, Utdelning, Resultaträkning, Balansräkning, Tillväxt, Skuldsättning, Lönsamhet.
* Tekniska indikatorer: Här finns samlade indikatorer för kategorierna Momentum, Volatilitet, Omsättning och Glidande medelvärden. I fliken “Glidande medelvärden” grön- eller rödmarkeras de aktier som ligger över/under sina resp. glidande medelvärden.
* Utveckling: Snabblistor för att kunna se t ex Dagens vinnare, Månadens vinnare, Årets vinnare, Årets förlorare osv.

I Urval/sök finns nu även en ny kolumnväljare som förenklar att lägga till eller ta bort nyckeltal. Här finns numera ett stort antal att välja bland. (sökbart)

TA – flera fönster
I Hitta kursvinnare version 4.2 går det att skapa nya diagram-fönster. Dels dela upp skärmen med t ex två fönster, eller skapa flytande fönster som kan dras till valfri plats eller annan skärm.
Denna funktion kommer utvecklas ytterligare i närtid.

TA – ritverktyg
Två nya ritverktyg har tillkommit:
* Wave Theory tool – Ett enkelt sätt att rita ut vågor.
* Risk/reward tool – Rita in målkurs och stoppkurs i diagrammet och verktyget markerar ytan och räknar fram procentavstånden och Risk/reward-kvoten.

Övrigt
* Uppdaterat importformatet för transaktioner från Nordnet. (2022)
* Diverse mindre förbättringar.

Utökat antal kryptovalutor

Nyheter i aktielista!

Kryptovaluta är en digital valuta som kännetecknas av att handeln är krypterad, samt distribuerad och inte central.

 

Mest välkända kryptovalutan är Bitcoin som skapades av Satoshi Nakamoto 2009.

Det har nyligen utökats med fler kryptovalutor i Hitta kursvinnare.

Bland kryptovalutor ingår bland annat Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin(LTC), cardano (ADA), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum Classic (ETC), Polkadot(DOT) , Solana(SOL), Uniswap(UNI) m.fl

 

Nyheter i WT-versionen

Nyheter i WT Versionens Urval/sök!
Det har lagts till att om man markerar en rad i steg 2. Branscher och sen går vidare till 3. Aktier, så väljs nu per automatik aktierna som ingår i den branschen. Utöver det här diverse mindre fixar och tillägg.

Hitta kursvinnare 4.1

Idag släpper vi Hitta kursvinnare version 4.1!
I och med uppdateringen lanserar vi tre nya moduler som kraftigt utökar möjligheterna för analyser.

Strategitest
I den nya modulen Strategitest (endast Hk Pro plus) kan du testa strategier på många aktier samtidigt, t.ex. Large Cap eller din egen portfölj.
Programmet utför fiktiva köp och försäljningar av aktier när respektive analysmetod enligt dina kriterier indikerar “köp” resp. “sälj”.
Därefter visas vilka resultat som hade genererats om du följt strategin, inom en valfri period. Såväl totalresultat som resultatet för varje enskild transaktion presenteras.

Detta motsvarar alltså de vinsttester som kan göras på individuella aktier i modulen Teknisk Analys (TA). Genom att kunna genomföra motsvarande tester på ett stort antal aktier samtidigt förbättras möjligheterna att utvärdera strategier i Hitta kursvinnare drastiskt.

Urval/sök
Nya modulen Urval/sök kan användas för att hitta aktier som kan vara intressanta att arbeta vidare med. Du kan söka baserat på fundamentala nyckeltal, signaler, TA-indikatorer, egna script, och formationer.
Urval/sök ersätter de tidigare modulerna Nyckeltal och Signaler. Urval/sök är dock enklare att arbeta med och erbjuder utökade möjligheter att göra specifika sökningar.
Snabbval finns med förinställda sökkriterier, så att t ex en lista med “Bolag med hög utdelning” eller annat intressant snabbt kan visas.

Bolag
I nya modulen Bolag har vi samlat info om respektive bolag (se bild). Det finns kort beskrivning av bolaget, diagram på försäljning, vinst och utdelningshistorik (fler data tillkommer i senare version), samt kursdiagram, ägarinformation, och insiderhandel i bolaget (enligt Finansinspektionen).

HkScript
HkScript har utvecklats med nya funktioner, det går nu t.ex. att få fram bolagens rapportdatum, utdelningsdatum:
Fa.Event_ReportDay (rapportdatum / kvartal)
Fa.Event_MeetingDay (stämmodatum)
Fa.Event_XDay (första dag exl. utdelning)

Funktioner på indikatorer, t ex RSI.ATH():
ATH
ATL
nbrOfBarsFromATH
nbrOfBarsFromATL
isNewHigh
isNewLow

Nya konstanter lagts till:
BarNumber (aktuell bar/position, med start 0 till och med sista position i diagram)
FirstBarNumber
LastBarNumber

Färgteman och bakgrundsfärger
Det finns nu utökade möjligheter att ställa in programmets utseende efter dina önskemål. Detta görs i Inställningar – TA – Färger (TA-del), samt Inställningar – System (Programmet).

Nya TA-indikatorer
I Hitta kursvinnare 4.1 tillkommer nya indikatorer:
Squeeze momentum
MultiMA

Stöd för amerikansk kursdata och Macro-data
Vi kommer inom kort kunna utöka Hitta kursvinnare med mer kursdata.

Version 4.0.9.19

Ny version 4.0.9.19. Den nya versionen innehåller:

* Allmänna förbättringar, rättelser.

* Kurslarm: problem med kurslarm rättat.

* HkScript: Nya funktioner ATH, ATL, nbrOfBarsFromATH, nbrOfBarsFromATL, isNewHigh, isNewLow och konstanter FirstBarNumber, LastBarNumber.

* Portfölj: uppdaterade stöd för import. Valutaproblem rättat.

* Nyhet: Färgteman och bakgrundsfärger.

Version 4.0.9.10

Släppt av version 4.0.9.10. Den nya versionen innehåller:

* Mindre förbättringar, säkrare uppdatering intradag mm.”

* TA: nytt ritverktyg BarTimeZones (för Ichimoku) Hk Pro/Pro plus.”

* HkScript: förbättrad bakomliggande hantering i scriptspråk.”

* Portfölj: uppdaterad import Avanza.”

* Sista versionen inför kommande större uppgradering 4.1.

Version 4.0.9.7


Släppt av version 4.0.9.7. Den nya versionen innehåller:

* Allmänna förbättringar, diverse mindre fel har rättas.”

* TA: nya indikatorer: Bollinger % B , BB Trend, Intraday intensity, Hull mov. avg. (alla Hk Pro)”

* Ritverktyg: sk skugglinjer syns nu vid flytta ritobjekt.”

* Portfölj: problem med utskrifter fixat.”

* Portfölj: möjlighet välja Jämföresle-index mm, via inställningar.”

Version 4.0.5

Släppt av version 4.0.5. Den nya versionen innehåller:

* Allmänna förbättringar och diverse felrättningar.”

* HkScript: bättre felinfo vid scriptfel, visning av radnummer i felinfo.”

* Bolagsinfo: uppdateringar av splitjusterad bolagsinfo saknades för vissa användare.”

* Portfölj: nordiska aktier som inte finns i HK hamnar nu rätt, så de kan läggas till korrekt.”

Version 4.0.4

Släppt av version 4.0.4. Den nya versionen innehåller:

* Allmänna förbättringar och nyheter i HkScript mm.

* HkScript: nya funktioner: Time.date(), och för dataserier: findHighest(), findLowest(), gain(), gainPercent(). Ny datatyp Array har tillkommit. Undo/Redo tillkommit i scripteditorn. Välja decimaltal eller heltal för plot/utdata. Rättelser import och kopiering av script.”

* Vinsttest: “lika med”-villkor inlagt i strategi-editor. Vinsttestinfo utökats med ‘average profit per bar’.”

* Portfölj: valutahantering för nordiska aktier. Funktion ‘Skapa ingående balanser’ har tillkommit. Förbättrad import/sammanslagning.”

* Ta: ritverktyget utökats med verktyg för att markera flera ritobjekt. Kommandon Ctrl-C och Ctrl-V inlagt.”

* Övrigt: allmänna förbättringar programprestanda, felhantering, felrättning. Sortering av bevakningslistan i infofönster till höger tillkommit.

Release av Hitta kursvinnare 4

Idag släpper vi Hitta kursvinnare 4. Detta är den största uppdateringen av Hitta kursvinnare hittills. I princip har hela programmet byggts upp på nytt ifrån grunden.
För dig som användare innebär detta ett Hitta kursvinnare som är robustare mot fel och som innehåller ett antal nya funktioner. Den nya versionen av Hitta kursvinnare innebär också att programmet kommer att vara enklare att utveckla framåt. De kommande månaderna kommer det att komma flera uppdateringar.

Ny bakomliggande grafikteknik
Den teknik som Hitta kursvinnare använder för all grafik har bytts ut. Det här innebär bland annat att nya möjligheter har öppnats upp i modulen för teknisk analys: Diagrammet har blivit enklare att arbeta med; ritverktygen har blivit kraftfullare och det går nu att koppla kurslarm till trendlinjer.
Det gör även att program blir bättre på att hantera olika skärmstorlekar och upplösningar.

HkScript
I Hitta kursvinnare 4 finns det ett helt nytt scriptspråk för att skapa egna tekniska indikatorer. Vi kallar det för HkScript. Övergången från det tidigare verktyget till att skapa egna verktyg till det nya scriptsspråket innebär att det finns mer flexibilitet och mer avancerade möjligheter.
HkScript kan också användas i samband med ex. att du skapar egna strategier/signaler.

Kursdata
I Hitta kursvinnare 4 har det även hänt en hel del gällande kursdata. Det finns nu mer äkta realtidskurser i TA-delen och kurslistan. Vi har även lagt till aktierna på den finska och danska börsen.
En annan nyhet är att det går att skapa egna index som fullt ut fungerar som vilka aktier/index som helst. Programmet är även förberett för Yahoo-kursdata.

Egna strategier
Det som tidigare hette Signaler & Vinsttest heter numer Strategi & signaler. En strategi är kombinationen av en signal tillsammans med regler för entry och exit. Strategier går också att använda i kombination med HkScript.
Detta innebär att det i Hitta Kursvinnare 4 finns utökat stöd för att utveckla och handelsstrategier.

Under den kommande tiden kommer alla som använder den nuvarande versionen få en notifikation i Hitta kursvinnare om att uppdatering finns. Vill du ladda hem och testa den nya versionen så klicka här, vill du enbart uppdatera från äldre version av Hitta kursvinnare 4 så klicka här. Som vanligt finns all information om hur du använder den nya versionen av Hitta kursvinnare i hjälpmanualen

Version 3.9.8.35

Ny release! Nu släpper vi version 3.9.8.35. Vill du ladda hem och testa den nya versionen så klicka här. Det är alltså fortsatt att betrakta som en test/beta-version. Det kommer alltså inte att ersätta det Hitta kursvinnare du har idag, utan du kan ha båda versioner installerade samtidigt. Den nya versionen innehåller:

  • Allmänt: diverse rättat, ex visa tidsaxel i läget utan grid.
  • Inställningar: färginställningar indikatorer, är omgjord.
  • Signaler, script: bugfix vissa signaler och ett par scriptfunktioner.
  • Portfölj: bugfix visa portfölj i kurslista, vissa portföljer.

Ny version i utvecklingen av Hitta kursvinnare 4  

Utvecklingen av Hitta kursvinnare 4 pågår för fullt. Vi har nu släppt version 3.9.8.33 Den här uppdatering innehåller:

  • Diverse mindre rättelser.
  • Script: ändringar i funktionsnamn, rättat i funktioner find och count mm, och nya funktioner: countUpBars, countDownBars.
  • Teknisk analys: indikator VolNum inlagd, som visar antalet omsatta aktier.
  • Teknisk analys markering av Insiderhandel, i diagram (Test).
Vill du ladda hem och testa den nya versionen så klicka här. Det är alltså fortsatt att betrakta som en test/beta-version. Det kommer alltså inte att ersätta det Hitta kursvinnare du har idag, utan du kan ha båda versioner installerade samtidigt.